Tidslinje

Historien til klosteret på Tautra er mangfoldig, og leter man i kildene møter vi mange ulike personer og hendelser. Under følger et utvalg.

I Diplomatarium Norvegicum finner du det meste av det som er bevart om Tautra og er en uvurderlig kilde til vår kunnskap om klosteret.